prinosy2

Prínosy nasadenia infraštruktúry

Cieľom je vybudovať v SR platformu moderného informačno-komunikačno-kolaboračného prostredia, ako súčasti modernej komunikačnej infraštruktúry pre podporu vedy, výskumu a inovácii, ktorá bude umožňovať efektívnu komunikáciu na báze vysokokvalitnej videokonferencie (Telepresence), zdieľanie informácií a manažersko-administratívnu podporu riešených výskumno-vývojových projektov, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni (vrátane zabezpečenia prevádzky a technickej podpory, rezervácie videokonferečných stretnutí, podpory ich[…]

case1

Prípadové štúdie riešenia

Prípadová štúdia I. – komunikácia Ministra školstva a rektorov Minister školstva potrebuje prediskutovať nejaký problém veľmi promptne s rektormi vysokých škôl. Vytvorené prostredie umožní jednoducho zarezervovať vybrané miestnosti na celom Slovensku, kde rektori prídu v stanovenú hodinu. Nie je potrebné cestovať, keďže teleprezenčná miestnosť je umiestnená priamo na univerzite. Šifrovanie spojenia je samozrejmosťou. Teoreticky je[…]

sanet

Plánované využívanie teleprezenčných centier

Realizácia projektu umožní realizovanie v súčasnosti chýbajúcich možností pre kolaboráciu v nasledujúcich oblastiach: A. Efektívnu organizáciu pracovných stretnutí účastníkov z rôznych lokalít, bez potreby cestovania na jedno miesto fyzického stretnutia, ich plánovanie na báze využitia budovanej siete teleprezentačných centier a videokonferenčných riešení iných subjektov: – riešiteľských výskumných tímov tak na národnej ako aj na medzinárodnej[…]

datasheet-c78-733257_0

Krátko o TelePresence

Telepresence nie je len obyčajné videokonferenčné riešenie. Telepresence je súbor technológií, ktoré umožňujú účastníkom cítiť sa, ako keby sedeli všetci v jednej miestnosti. Video je prenášané vo vysokom HD rozlíšení až 1080p, pričom každý účastník má svoje vlastné miesto pri stole, ktoré je na druhej strane zobrazované v životnej veľkosti. Očný kontakt, ako aj gestá[…]