iceta2

Živé vysielanie ICETA 2016 (SKPRES)

V dňoch 24-25. novembra 2016 sa prostredníctvom národnej teleprezentačnej infraštruktúry realizovalo živé vysielanie konferencie ICETA 2016. 14. ročník medzinárodnej konferencie o eLearningových technológiách a ich aplikáciách bol venovaný horúcej téme – nedostatku dobre pripravených absolventov v oblasti IKT a problematike reformy vzdelávacieho systému. Osobnú záštitu nad konferenciou prevzali: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR[…]

ssh2016

Živé vysielanie SSH 2016 (SKPRES)

V dňoch 15-16 novembra 2016 sa prostredníctvom národnej teleprezentačnej infraštruktúry realizovalo živé vysielanie konferencie – Sociálne a humanitné vedy: Nová agenda pre európske výzvy – SSH 2016 (SKPRES). Cieľom konferencie bolo demonštrovať, že spoločenské a humanitné vedy významne prispievajú k fungovaniu demokratických spoločností a sú neobíditeľné pri riešení akútnych kríz, ako je migrácia s dopadmi[…]