girlsday

Girl’s Day v IKT

Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI. Jeho štvrtý ročník sa uskutoční 27. apríla 2017. Ukážku priebehu  tohto podujatia si možete pozrieť prostredníctom živého vysielania NTI na : http://archiv.nti.sk/live?4501186

Operacia

Videokonferencia chirurgického zákroku prostredníctvom NTI

Dňa 31. marca bolo prostredníctvom národnej teleprezentačnej infraštruktúry realizovaná videokonferencia chirurgického zákroku v rámci XVIII. kongresu Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS , ktorého hlavnou témou bola Endoskopia – súčasnosť a budúcnosť konvenčnej laparoskopie. Nosnou častou kongresu bola videokonferencia operácie “ICG mapovanie SLN a chirurgicky staging karcinómu endometria”, ktorá prebiehala pomocou mobilných videokonferenčných zariadení NTI medzi FNsP[…]