Clipboard06

Obhajoba doktoranda videokonferenčne z Nového Zélandu

Dňa 12.6.2017 sa na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE konala pomocou infraštruktúry NTI obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške doktoranda Jozefa Mocneja, ktorý bol pripojený videokonferenčne z Nového Zélandu, kde sa nachádza na študijnom pobyte. Pri prenose v štandarde SIP bolo prepojené zariadenie typu TP10 s teleprezenčným zariadením LifeSize. Spojenie bolo aj napriek veľkej vzialenosti[…]

Climate3

Videokonferencia a živé vysielanie Climate Conference 2017

V sobotu 3.6.2017 bolo pomocou Národnej Teleprezentačnej Infraštruktúry realizované živé vysielanie podujatia Climate Conference 2017. Konferencia priblížila tému klimatických zmien – zmeny klímy, tak aby sa stala bližšou a zrozumiteľnejšou pre všetkých. Obyčajní ľudia, jednotlivé generácie, podnikatelia, mestá a obce, štátna správa, tretí sektor, akademická obec, médiá – týka sa to nás všetkých bez rozdielu.[…]