dk

Živé vysielanie štartu národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Slovensko sa zapojilo do celoeurópskej siete národných koalícii pre digitálne zručnosti a povolania.Spolu 21 signatárov dnes podpísalo memorandum, ktorým sa na Slovensku zakladá Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Spájať má parterov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora. Cieľom bude podpora zvyšovania kvalifikácie, či rekvalifikácia pracovnej sily v oblasti digitálnych zručností.Digitálna koalícia vznikla[…]