iceta

Konferencia ICETA 2017 – kombinácia streamingu, videokonferencie a projekcie

V dňoch 26. a 27. októbra 2017 uskutočnil sa 15. ročník medzinárodnej konferencie ICETA 2017 o eLearningových technológiách a ich aplikáciách. Okrem realizácie živého vysielania konferencie ICETA cez portál NTI a riadenej projekcie na mieste konferencie, boli v rámci podujatia realizované prostrednícvtom NTI 4 vzdialené prezentácie pomocou videokonferenčnej a kolaboračnej techniky. Účastníci tak mohli interaktívne[…]

veda

Pravidelné živé vysielania “Veda v CENTRE”

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR už od roku 2008 uviedlo do života cyklus neformálnych stretnutí verejnosti s vedeckými osobnosťami pri káve. Názov cyklu vyjadruje nielen to, že podujatia začali byť organizované v Centre vedecko-technických informácií SR, ale hlavne potrebu aby veda bola v centre pozornosti širokej verejnosti. Stretnutie je[…]

kef

Živé vysielania Košického ekonomického fóra

Na KEF prednášajú a diskutujú významné slovenské osobnosti ekonomického života, ktoré pôsobia resp. sú úspešné aj v zahraničí. V predchádzajúcich mesiacoch sa do série verejných prednášok a diskusií zapojili napríklad pán Jozef Makúch z NBS, Ľuboš Pástor z University of Chicago, Jarko Fidrmuc z Zeppelin University, atď. Posledným príspevkom v rámci Košického ekonomického fóra bola[…]

tt

Živé vysielanie konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017 je podujatie s medzinárodnou účasťou a v tomto roku sa uskutoční už jeho siedmy ročník. Zámerom konferencie je poskytnúť informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií vytvorených pri vysokých školách a SAV a verejných výskumných inštitúciách a prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier[…]