download

Živé vysielanie podujatia: “Zaostrené na Nobelové ceny 2017”

Dňa 8.12 sa uskutočnilo podujatie “ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017” s vedcami Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorí priblížili problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2017 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/medicína. Súčasťou tohto podujatia boli prednášky: Gravitačné okno do vesmíru (doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.) Anotácia: Nobelova cena za fyziku[…]