CP-9971-C-K9-2

Pripojte sa do infraštruktúry NTI aj s IP Telefónom

Využite vaše existujúce IP telefóny na prepojenie s videokonferenčnými zariadeniami NTI alebo na pripojenie k rezerváciam spojení NTI, pokiaľ vaša inštitúcia disponuje IP telefóniou v štandarde SIP s verejnou adresáciou. Uvedené spojenie s IP telefónmi si uvedieme na príklade v rámci Technickej univerzity v Košiciach, ktorá disponuje stovkami IP telefónov a používa verejnú SIP adresáciu @tuke.sk.[…]