kef

Živé vysielania Košického ekonomického fóra

Na KEF prednášajú a diskutujú významné slovenské osobnosti ekonomického života, ktoré pôsobia resp. sú úspešné aj v zahraničí. V predchádzajúcich mesiacoch sa do série verejných prednášok a diskusií zapojili napríklad pán Jozef Makúch z NBS, Ľuboš Pástor z University of Chicago, Jarko Fidrmuc z Zeppelin University, atď. Posledným príspevkom v rámci Košického ekonomického fóra bola[…]

tt

Živé vysielanie konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017 je podujatie s medzinárodnou účasťou a v tomto roku sa uskutoční už jeho siedmy ročník. Zámerom konferencie je poskytnúť informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií vytvorených pri vysokých školách a SAV a verejných výskumných inštitúciách a prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier[…]

dk

Živé vysielanie štartu národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Slovensko sa zapojilo do celoeurópskej siete národných koalícii pre digitálne zručnosti a povolania.Spolu 21 signatárov dnes podpísalo memorandum, ktorým sa na Slovensku zakladá Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Spájať má parterov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora. Cieľom bude podpora zvyšovania kvalifikácie, či rekvalifikácia pracovnej sily v oblasti digitálnych zručností.Digitálna koalícia vznikla[…]

Clipboard06

Obhajoba doktoranda videokonferenčne z Nového Zélandu

Dňa 12.6.2017 sa na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE konala pomocou infraštruktúry NTI obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške doktoranda Jozefa Mocneja, ktorý bol pripojený videokonferenčne z Nového Zélandu, kde sa nachádza na študijnom pobyte. Pri prenose v štandarde SIP bolo prepojené zariadenie typu TP10 s teleprezenčným zariadením LifeSize. Spojenie bolo aj napriek veľkej vzialenosti[…]

Climate3

Videokonferencia a živé vysielanie Climate Conference 2017

V sobotu 3.6.2017 bolo pomocou Národnej Teleprezentačnej Infraštruktúry realizované živé vysielanie podujatia Climate Conference 2017. Konferencia priblížila tému klimatických zmien – zmeny klímy, tak aby sa stala bližšou a zrozumiteľnejšou pre všetkých. Obyčajní ľudia, jednotlivé generácie, podnikatelia, mestá a obce, štátna správa, tretí sektor, akademická obec, médiá – týka sa to nás všetkých bez rozdielu.[…]

metro2

Živé vysielanie konferencie MetroOnLine 2017

V dňoch 24.5 až 26.5  bolo pomocou Národnej Teleprezentačnej Infraštruktúry realizované živé vysielanie podujatia MetroOnLine 2017. 3-dňové podujatie bolo venovaný predstaviteľom miest a Telco operátorom v strednej Európe, s prítomnosťou StartUpovej scény v oblasti Smart Cities a Telco. Počas troch dní sa účastníci oboznámili s aktuálnou ponukou high-tec produktov pre pasívnu a aktívnu časť siete,[…]

techsummit_tlacovka1_595x325px

Techsummit 2017 – živé vysielanie

Dňa 10.5 až 11.5  bolo pomocou Národnej Teleprezentačnej Infraštruktúry realizované živé vysielanie podujatiaTechsummit & Gadget Expo Bratislava 2017. Konferenciu Techsummit 2017 slávnostne otvoril podpredseda vlády pre investície a informatizáciu pán Peter Pellegrini. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Súčasťou podujatia bolo niekoľko subkonferencíi zameraných na: Cyber Security 2.0, Smart City, IOT, Industry 4.0, Health/BIO Tech,Startup Stage, Night summit a Student innovation[…]

thumbnail_EA-IKEP-RDF_Baner-FB_828x315px

Živé vysielanie – Budúcnosť EU a inteligentných miest

Dňa 5.5.2017 predpoludním sa uskutočnilo diskusné fórum na tému „Budúcnosť EÚ a inteligentných miest“ sa konalo 5. mája. Organizovala ho Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR a Technickou univerzitou v Košiciach, kde významní hostia ako Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu, Monika Smolková a Ivan Štefanec, poslanci Európskeho parlamentu a[…]

beat_2.0

Živé vysielanie Beat_IT 2.0

Dňa 4.5.2017 bolo pomocou NTI realizované živé vysielanie a živý strih projekcie podujatia s názvom Beat_IT 2.0 v rámci KPI FEI TUKE. Pokračovanie úspešného formátu, kde traja developeri riešia jeden problém za pomoci troch rôznych technológií. Záznam z podujatia je dostupný v archíve NTI