Extrapolácie 2017 – videokonferencie a živé vysielania

25v rámci celoslovenského podujatia Extrapolácie 2017 boli prostredníctvom NTI realizované viaceré videokonferencie a živé vysielania ako napríklad workshop Čav sav! alebo Panelová diskusia Ako ďalej v informatike (Problémy a možné riešenia.)

Image result for extrapolacie 2017

Záznam videokonferencií a vysielania z týchto podujatí je dostupný v archíve NTI