Konferencia ICETA 2017 – kombinácia streamingu, videokonferencie a projekcie

V dňoch 26. a 27. októbra 2017 uskutočnil sa 15. ročník medzinárodnej konferencie ICETA 2017 o eLearningových technológiách a ich aplikáciách.

ic2

Okrem realizácie živého vysielania konferencie ICETA cez portál NTI a riadenej projekcie na mieste konferencie, boli v rámci podujatia realizované prostrednícvtom NTI 4 vzdialené prezentácie pomocou videokonferenčnej a kolaboračnej techniky. Účastníci tak mohli interaktívne diskutovať s prednášajúcimi nachádzajúcimi sa v USA, Portugalsku, Fínsku alebo Poľsku.

ic3

Pracovisko centrálneho manažmentu NTI malo na konferencii ICETA aj príspevok obsahujúci ukážku doterajšieho fungovania Národnej telepresentačnej infraštruktúry a modelových prípadov použitia.

ic1

 

Záznam živého vysielania konferencie ICETA rozdelení do sekcii ako aj samotnú prezentáciu pracoviska centrálneho manažmentu NTI možeťe nájsť v archíve NTI