Pravidelné živé vysielania “Veda v CENTRE”

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR už od roku 2008 uviedlo do života cyklus neformálnych stretnutí verejnosti s vedeckými osobnosťami pri káve. Názov cyklu vyjadruje nielen to, že podujatia začali byť organizované v Centre vedecko-technických informácií SR, ale hlavne potrebu aby veda bola v centre pozornosti širokej verejnosti. Stretnutie je určené pre vedeckú komunitu, akademickú obec, študentov, decíznu sféru a širokú verejnosť.

Stretnutie vo vedeckej kaviarni je organizované pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00

Od roku 2015 sú desiatky záznamov vysielaní Vedy v CENTRE sú dostupné v archíve NTI