Pripojte sa do infraštruktúry NTI aj s IP Telefónom

Využite vaše existujúce IP telefóny na prepojenie s videokonferenčnými zariadeniami NTI alebo na pripojenie k rezerváciam spojení NTI, pokiaľ vaša inštitúcia disponuje IP telefóniou v štandarde SIP s verejnou adresáciou.

Uvedené spojenie s IP telefónmi si uvedieme na príklade v rámci Technickej univerzity v Košiciach, ktorá disponuje stovkami IP telefónov a používa verejnú SIP adresáciu @tuke.sk. V tomto prípade je každý IP telefón pripojený v rámci SIP siete Technickej univerzity v Košiciach je dovolateľný z akéhokoľvek zariadenia Národnej Teleprezentačnej Infraštruktúry v tvare XXXX@tuke.sk (kde XXXX je štvorčíselná klapka IP telefónu). Taktiež je možné adresu v tvare XXXX@tuke.sk pridávať do rezervácie spojenia ako externú miestnosť a daný IP telefón bude automatický pripojený k multihovoru v zvolenom čase.

nti-tuke

 

Štandardné IP telefóny so SIP registráciou (napr. Cisco IP Phone 7975) umožňujú zvukové pripojenie do rezervácie NTI alebo obojsmerný priamy audio hovor z/na zariadenie NTI. V prípade ak disponujete IP telefónom v štandarde SIP s pripojenou kamerou (napr. Cisco CP-9971) komunikácia nebude nijako odlišná od videokonfernčného zariadenia a teda je možné prenášať obojstranne aj obraz aj zvuk.

CP-9971-C-K9-2
51h4JU7Pu+L

 

V prípade ak si chcete overiť kompatibilitu IP telefónu alebo uskutočniť testovacie spojenie, neváhajte nás kontaktovať na telepresence@cvtisr.sk