Telekonferenčné miestnosti

Zoznam organizácií a ich telekonferenčných miestností zapojených do Národnej teleprezentačnej infraštruktúry CVTI. Samozrejme zo zariadení NTI je možné komunikovať nie len na zariadenia v tomto zozname ale aj na akýkoľvek SIP alebo H323 videokonferenčný systém dostupný z vonkajšieho internetu. V rezervačnom portály je vyhľadávanie participantov realizované na základe skratky organizácie (napr. TUKE) a telekonferenčnej miestnosti (napr. Aula Maxima, KE).

skratka organizácie telekonferenčná miestnosť TELE-xxx SIP Adresa typ TP názov organizácie / fakulta adresa miestnosti
CVTI Testovacia miestnosť 8008@meet.cvtisr.sk
CVTI miestnosť 235, Lamačská cesta 8/A, BA TELE-001 cvti001@tp.cvtisr.sk TP100+ Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A Bratislava   2.p , cd 235
SAV Aula SAV Patrónka, BA TELE-002 cvti002@tp.cvtisr.sk TP100+ SAV Bratislava Aula SAV Patrónka; Dúbravská cesta č.9, Bratislava
UK Aula UK - Šafárikovo námestie, BA TELE-003 cvti003@tp.cvtisr.sk TP100+ Univerzita Komenského, rektorát Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
SAV Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná TELE-004 cvti004@tp.cvtisr.sk TP100+ SAV Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica, kongresová hala
TUKE Aula Maxima, KE TELE-005 cvti005@tp.cvtisr.sk TP100+ TU Košice, rektorát Letná 9, AULA Maxima
UPJŠ Aula RBOA5 (M5), KE TELE-006 cvti006@tp.cvtisr.sk TP100+ UPJŠ Košice, rektorát Moyzesova 11, Košice, aula RBOA5 (M5)
UNIZA rektorát, Univerzitná 1, Veľký diel, ZA TELE-007 cvti007@tp.cvtisr.sk TP100+ Žilinská univerzita, rektorát Univerzitná 1, Veľký diel, NR-3
UNIPO veľká aula, Konštantínova 16, PO TELE-008 cvti008@tp.cvtisr.sk TP100+ Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu Konštantínova 16, Prešov veľká aula (nová prístavba, prízemie)
EUBA spoločenská m., Dolnozemská cesta 1, BA TELE-009 cvti009@tp.cvtisr.sk TP100 Ekonomická univerzita v Bratislave  Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava (spoločenská miestnosť), prízemie
SAV Aula, Štefániková 49, BA TELE-010 cvti010@tp.cvtisr.sk TP100 Slovenská akadémia vied Štefániková 49, Bratislava, prízemie, aula
UK FMPH, Mlynská dolina, BA TELE-011 cvti011@tp.cvtisr.sk TP100 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
SAV PROMATECH, Aula 108, KE TELE-012 cvti012@tp.cvtisr.sk TP100 SAV - Výskumné centrum PROMATECH Watsonova 49, Košice - Aula č.108 -Výskumné centrum PROMATECH;
TUKE FEI, Letná 9, L9A 529, KE TELE-013 cvti013@tp.cvtisr.sk TP100 TU Košice, FEI Letná 9, L9-A_529
UVLF rektorát, Pavilón chemických disciplín, KE TELE-014 cvti014@tp.cvtisr.sk TP100 UPJŠ, rektorát Komenského 73, Košice - Pavilón chemických disciplín
SPU kongresová sála, ŠD A.Bernoláka, NR TELE-015 cvti015@tp.cvtisr.sk TP100 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  ŠD A.Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38., prízemie, kongresová sála 
UKF zasadačka, Tr.A.Hlinku 1, NR TELE-016 cvti016@tp.cvtisr.sk TP100 Univerzita Konštantína Filozofa  Tr.A.Hlinku č.1, prízemie
UNIPO miestnosť 212B, 17. novembra 15, PO TELE-017 cvti017@tp.cvtisr.sk TP100 Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Prešov, Ul. 17. novembra č. 15, 1. posch., miestnosť č. 212B
TnUAD Aula FŠT 416, TN TELE-018 cvti018@tp.cvtisr.sk TP100 Fakulta špeciálnej techniky TnUAD Pri parku 19, 911 06, Trenčín, Aula FŠT č. 416
UCM FMK, Skladová 3, TT TELE-019 cvti019@tp.cvtisr.sk TP100 UCM v Trnave – Fakulta masmediálnej komunikácie   Skladová 3, Trnava
UCM Bučianska 4/A, miestnosť 408 + 407, TT TELE-020 cvti020@tp.cvtisr.sk TP100 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave /Fakulta sociálnych vied Trnava, Bučianska 4/A, 4. poschodie , č. dv.408 + č.dv.407
UNIZA zasadačka Vedeckej rady, ŽA TELE-021 cvti021@tp.cvtisr.sk TP100 Žilinská univerzita Univerzitná, Pri novej menze, zasadačka Vedeckej rady
UMB Tajovského 40, miestnosť 335, BB  TELE-022 cvti022@tp.cvtisr.sk TP100 Univerzita Mateja Bela/Filozofická fakulta Tajovského 40, Banská Bystrica, 3. posch., 335 
CVTI zasadačka 347, 3. posch, Lamačská cesta 8/A, BA TELE-023 cvti023@tp.cvtisr.sk TP20 Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A Bratislava   3.p , cd 347
EUBA miestnosť A3.12, Dolnozemská cesta 1, BA  TELE-024 cvti024@tp.cvtisr.sk TP20 Ekonomická univerzita v Bratislave/rektorát Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, A3.12 
TUKE UVP Technicom, videokonferenčná miestnosť , KE TELE-025 cvti025@tp.cvtisr.sk TP20 UVP Technicom, Technická univerzita v Košiciach Němcovej 5, 042 00, Košice, 1.p, 112
UMB FPVMV, seminárna miestnosť č.4, BB TELE-026 cvti026@tp.cvtisr.sk TP20 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Karola Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, seminárna miestnosť č.4, prízemie, č.dv.116
SAV PROMATECH, Watsonova 47, miestnosť 212, KE TELE-027 cvti027@tp.cvtisr.sk TP20 Ústav materiálového výskumu SAV  Budova PROMATECH, Watsonova 47, Košice, 1.poschodie, miestnosť 212
UPJŠ rektorát, Šrobárová 2, zasadačka FF, KE TELE-028 cvti028@tp.cvtisr.sk TP20 UPJŠ Košice, rektorát Šrobárová 2, Košice, 2.posch., zasadačka FF
SPU FESRR, Farská 24, miestnosť SF11, NR TELE-029 cvti029@tp.cvtisr.sk TP20 SPU Nitra, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Katedra práva, Farská 24, 949 01 Nitra, 1.posch., miestnosť SF11
UVP UK zasadačka 139, Mlynská dolina, BA TELE-030 cvti030@tp.cvtisr.sk TP20 Univerzitný vedecký park UK Mlynská dolina, Bratislava 4, 1NP, č.dv.139 (zasadačka)
UNIZA miestnosť RB 012, Univerzitná 1, ŽA TELE-031 cvti031@tp.cvtisr.sk TP20 Žilinská univerzita v Žiline  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, miestnosť RB 012
UK JFMED, dekanát, zasadačka, MT TELE-032 cvti032@tp.cvtisr.sk TP20 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine dekanát, Malá hora 10701/4A, 036 01 Martin, prízemie (zasadačka pri bočnom vchode)
CVTI UIPŠ, Staré grunty, konf.miestnosť 72, BA TELE-033 cvti033@tp.cvtisr.sk TP10 Centrum vedecko-technických informácií SR UIPŠ, Stare grunty Bratislava, konf.miestnosť č.72
APZ SR miestnosť IDV4, Sklabinská 1, BA TELE-034 cvti034@tp.cvtisr.sk TP10 Akadémia Policajného zboru v Bratislave  Sklabinská 1, 835 17 Bratislava, miestnosť IDV4
EUBA NHF, miestnosť 1C02, BA  TELE-035 cvti035@tp.cvtisr.sk TP10 Ekonomická univerzita v Bratislave/NHF Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, 1C02 
EUBA OF, miestnosť 1B02, BA  TELE-036 cvti036@tp.cvtisr.sk TP10 Ekonomická univerzita v Bratislave/OF  Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, 1B02 
EUBA FHI, miestnosť A7.12, BA  TELE-037 cvti037@tp.cvtisr.sk TP10 Ekonomická univerzita v Bratislave/FHI  Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, A7.12 
EUBA FPM, miestnosť D5.07, BA  TELE-038 cvti038@tp.cvtisr.sk TP10 Ekonomická univerzita v Bratislave/FPM Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, D5.07 
EUBA FMV, miestnosť A4.12, BA  TELE-039 cvti039@tp.cvtisr.sk TP10 Ekonomická univerzita v Bratislave/FMV Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, A4.12 
EUBA FAJ, miestnosť D2.23, BA  TELE-040 cvti040@tp.cvtisr.sk TP10 Ekonomická univerzita v Bratislave/FAJ  Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, D2.23
SAV miestnosť 202, Štefániková 49, BA TELE-041 cvti041@tp.cvtisr.sk TP10 Slovenská akadémia vied Štefániková 49, Bratislava, 2.poschodie, č. dv. 202
SAV Výpočtové stredisko, učebňa 2, BA TELE-042 cvti042@tp.cvtisr.sk TP10 Výpočtové stredisko SAV Dúbravská cesta 9,  845 35 Bratislava Miestnosť: Učebňa č.dv. 2
SZU Limbová 12, BA  TELE-043 cvti043@tp.cvtisr.sk TP10 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Bratislava, Limbová 12, 833 03 
UK FMPH, miestnosť F1-321, BA TELE-044 cvti044@tp.cvtisr.sk TP10 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava miestnosť F1-321
UK FNS, miestnosť Amos - B1-313, BA TELE-045 cvti045@tp.cvtisr.sk TP10 Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4 miestnost Amos - B1-313
UK FTVŠ, miestnosť 1-21, zasadačka prodekanov, BA TELE-046 cvti046@tp.cvtisr.sk TP10 Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava miestnost 1-21 (zasadačka prodekanov)
UK Centrum informačných technológií UK, TELE-047 cvti047@tp.cvtisr.sk TP10 Centrum informačných technológií UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Centrum informačných technológií UK, Miestnosť F2 175, kancelária riaditeľa CIT.
UK PF, miestnosť SB 209, BA TELE-048 cvti048@tp.cvtisr.sk TP10 Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava SB 209
UK EBF, Zasadačka fakulty, miestnosť č. 268., BA TELE-049 cvti049@tp.cvtisr.sk TP10 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bartókova 8, 811 02 Bratislava, Zasadačka fakulty, miestnosť č. 268.
UK RKCMBF, zasadačka fakulty, BA TELE-050 cvti050@tp.cvtisr.sk TP10 Rímskokat. cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava zasadacka fakulty, 1. poschodie
UK FM, miestnosť 305, BA TELE-051 cvti051@tp.cvtisr.sk TP10 Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava miestnost c. 305, 3 poschodie
VŠMU VŠMU, FTF, Kino FTF TELE-052 cvti052@tp.cvtisr.sk TP10 Filmová a televízna fakulta VŠMU Svoradova 2, 813 01 Bratislava, prízemie, Kino FTF
UK LF, Anatomický ústav, poslucháreň, BA TELE-053 cvti053@tp.cvtisr.sk TP10 Lekárska fakulta UK Anatomický ústav, Ladzianskeho posluchareň - 3.posch., Sasinkova 2, Bratislava
VŠMU VŠMU, FTF, Kino Barco TELE-054 cvti054@tp.cvtisr.sk TP10 Filmová a televízna fakulta VŠMU Svoradova 2, 813 01 Bratislava, suterén, Kino Barco
UK Nemocnica ak. L. Dérera, Neuro. Klinika, výuková m. TELE-055 cvti055@tp.cvtisr.sk TP10 Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava Neurochirurgicka klinika, výuková miestnosť 5.posch., krídlo B (dekan prof. Šteňo)
VŠMU zasadačka 117, Ventúrska 3, BA TELE-056 cvti056@tp.cvtisr.sk TP10 Vysoká škola muzických umeni  Zasadačka 117, Ventúrska 3, Bratislava 813 01
VŠVU miestnosť 112, Hviezdoslavovo nám. 18, BA TELE-057 cvti057@tp.cvtisr.sk TP10 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, 1. posch. č. dv. 112
MŠVVŠ zasadačka, Stromová 1, BA  TELE-058 cvti058@tp.cvtisr.sk TP10 MŠVVŠ Stromova 1, / 2.poschodie / zasadačka 
UVP UK miestnosť 126, Mlynská dolina, BA TELE-059 cvti059@tp.cvtisr.sk TP10 Univerzitný vedecký park UK Mlynská dolina, Bratislava 4, 1NP, č.dv.126
AU miestnosť 302, Horná 95, BB   TELE-060 cvti060@tp.cvtisr.sk TP10 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Horná 95,BB, 3 poschodie, č. 302 
SAV Ústav vied o Zemi, BB TELE-061 cvti061@tp.cvtisr.sk TP10 Ústav vied o Zemi  Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica 
TRUNI rektorát 019, Hornopotočná 23, TN TELE-062 cvti062@tp.cvtisr.sk TP10 Trnavská univerzita Trnava, rektorát Hornopotočná 23, Trnava, rektorát, prízemie, č.dv.019
TRUNI zasadačka 221, Rybníkova 13/A, TN TELE-063 cvti063@tp.cvtisr.sk TP10 Trnavská univerzita Trnava, internát Petra Pázmana Rybníkova 13/A, Trnava, č.dv. 221 (zasadačka)
TUKE UVP Technicom, zasadačka 003 TELE-064 cvti064@tp.cvtisr.sk TP10 TUKE Košice, UVP Technicom Letná 9, UVP Technicom, zasadačka 003
UJS Rektorát, Rokovacia sála - Dôstojnícky pavion TELE-065 cvti065@tp.cvtisr.sk TP10 Univerzita J. Selyeho - Rektorárt Pevnostný rad 2, Komárno
MŠVVŠ-ŠIOV Šiov - 1.posch, Stromová 9 TELE-066 cvti066@tp.cvtisr.sk TP10 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stromová 9, Bratislava
UMB FPV, miestnosť 255, BB TELE-067 cvti067@tp.cvtisr.sk TP10 Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  budova FPV UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica, 2. posch., m.č. 255 
EUBA PHF EUKE, zasadačka dekanátu 2, KE TELE-068 cvti068@tp.cvtisr.sk TP10 Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach Tajovského 13, Košice, I. poschodie, zasadačka dekanátu 2 (autom vstup cez podzemné garáže Timonova ul.)
TUKE UCITT zasadačk, Letná 9, KE TELE-069 cvti069@tp.cvtisr.sk TP10  TU Košice Letná 9, UCITT zasadačka
TUKE vedecká kaviareň, Němcovej 3, KE TELE-070 cvti070@tp.cvtisr.sk TP10  TU Košice Němcovej 3, Vedecká kaviareň
TUKE TUKE, StartupCentrum1, KE TELE-071 cvti071@tp.cvtisr.sk TP10  TU Košice Park Komenského 8, 1.posch
TUKE FBERG, zasadačka A026, Letná 9, KE TELE-072 cvti072@tp.cvtisr.sk TP10  TU Košice Letná 9, FBERG, zasadačka A026
TUKE FEI, KKUI zasadačka 159 , Vysokoškolská 4 TELE-073 cvti073@tp.cvtisr.sk TP10  TU Košice Letná 9, FEI, KKUI zasadačka č.159, Vysokoškolská 4, Košice
TUKE HF, miestnosť 358, Letná 9, KE TELE-074 cvti074@tp.cvtisr.sk TP10  TU Košice Letná 9, HF, miestnosť 358
TUKE EkF, zasadačka, Němcovej 32, KE TELE-075 cvti075@tp.cvtisr.sk TP10  TU Košice Němcovej 32, EkF, zasadačka
TUKE SjF, zasadačka, Letná 9, KE TELE-076 cvti076@tp.cvtisr.sk TP10  TU Košice Letná 9, SjF, zasadačka
TUKE Univ. Knižnica, zasadačka, KE TELE-077 cvti077@tp.cvtisr.sk TP10  TU Košice Němcovej 5, UK, Košice
TUKE FVT, Bayerova 1, zasadačka, PO TELE-078 cvti078@tp.cvtisr.sk TP10  TU Košice Bayerova 1, PO, FVT, zasadačka
TUKE TUKE, StartupCentrum2, KE TELE-079 cvti079@tp.cvtisr.sk TP10  TU Košice Park Komenského 8, 1.posch
TUKE SvF, Vysokoškolská 4, zasadačka, KE TELE-080 cvti080@tp.cvtisr.sk TP10  TU Košice Vysokoškolská 4, SvF, zasadačka
UPJŠ PrF, Kováčska 30, miestnosť LBSS01, KE TELE-081 cvti081@tp.cvtisr.sk TP10 UPJŠ – Právnická fakulta  Kováčska 30, Košice, suterén, LBSS01
UPJŠ FF, Platón, miestnosť 204, KE TELE-082 cvti082@tp.cvtisr.sk TP10 UPJŠ Košice - Filozofická fakulta Budova Platón, Moyzesova 9, Košice, m. 204
UPJŠ PF, Jesenná 5, Videokonferenčná miestnosť, KE  TELE-083 cvti083@tp.cvtisr.sk TP10 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / Prírodovedecká fakulta  Jesenná 5, Košice, Videokonferenčná miestnosť
UPJŠ LF, Trieda SNP 1, miestnosť 3III7, KE TELE-084 cvti084@tp.cvtisr.sk TP10 Lekárska fakulta UPJŠ Trieda SNP 1, Košice, 3.p., m 3III7
UPJŠ FVS, Popradská 66, miestnosť 418, KE TELE-085 cvti085@tp.cvtisr.sk TP10 UPJŠ Košice, Fakulta verejnej správy Popradská 66, 040 11 Košice, 4. posch, m.č. 418
SPU Pavilón AE, Tr, A Hlinku 2, zasadačka, NR TELE-086 cvti086@tp.cvtisr.sk TP10 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  Nitra, Tr. A.Hlinku 2, SPU, Pav. AE, 2.posch. zasadacka 
SPU FZKI, Tulipánová 7, NR TELE-087 cvti087@tp.cvtisr.sk TP10 SPU v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, 949 76 Nitra 
UKF FSŠ, Budova A, miestnosť A6, NR TELE-088 cvti088@tp.cvtisr.sk TP10 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Fakulta stredoeurópskych štúdií Dražovská 4, 949 01, Nitra, Budova A, prízemie, číslo dverí A6
UKF FSVaZ, Kraskova 1, miestnosť A411, NR TELE-089 cvti089@tp.cvtisr.sk TP10 UKF v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva  Nitra, Kraskova 1, 4.podlažie, miestnosť A411 
UKF FF, Štefánikova 67, miestnosť 134, KE TELE-090 cvti090@tp.cvtisr.sk TP10 Filozofická fakulta UKF v Nitre  Štefánikova 67, 949 74 Nitra, 1. posch., č. dv. 134 
UKF FPV, Trieda A. Hlinku 1, miestnosť THA01030, NR TELE-091 cvti091@tp.cvtisr.sk TP10 Univerzita Konštantína Filozofa  / Fakulta prírodných vied Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, 1. poschodie, miestnosť č. THA - 01030
UKF FPV, Dražovská 4, miestnosť DRB01190, NR TELE-092 cvti092@tp.cvtisr.sk TP10 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  Pedagogická fakulta Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra, 1. poschodie, č. dv. DRB01190 
UNIPO FF, VŠA, 17. novembra 1, miestnosť 187, PO TELE-093 cvti093@tp.cvtisr.sk TP10 Filozofická fakulta PU VŠA, 17.novembra 1, 08001 Prešov, 1.posch. 187
UNIPO PF, VŠA, 17. novembra 15, miestnosť A211, PO TELE-094 cvti094@tp.cvtisr.sk TP10 Pedagogická fakulta PU  Dekanát PF PU, 17. novembra 15, Prešov, posch. 1, č.m. A211
UNIPO GTF, P.Gojdiča 2, miestnosť 47, PO TELE-095 cvti095@tp.cvtisr.sk TP10 Grécko-katolícka teologická fakulta PU Ul.P.Gojdiča 2, Prešov, 1. posch. č.m. 47,
UNIPO FZ, dekanát, miestnosť 210, PO TELE-096 cvti096@tp.cvtisr.sk TP10 Fakulta zdravotníckych odborov PU Fakulta zdravotníckych odborov, Partizánska 1, Prešov, dekanát, č.dv.210
UNIPO FHPV, komp. Centrum, miesnosť 1.14, PO TELE-097 cvti097@tp.cvtisr.sk TP10 Fakulta humanitných a prírodných vied PU Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, Ul. 17 novembra č. 1, Prešov, prízemie, č. dv. 1.14
UNIPO FM, miestnosť 107, PO TELE-098 cvti098@tp.cvtisr.sk TP10 Fakulta manažmentu PU Konštantínova 16, Prešov, m.č.107 (stará budova, prízemie)
SAV Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná TELE-099 cvti099@tp.cvtisr.sk TP10 Technicko-hospodárska správa ústavov SAV,Watsonova 45. 040 01 Košice  Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná,059 60 Tatranská Lomnica, salónik prízemie
TnUAD FZ, zasadačka FZ J14, TN TELE-100 cvti100@tp.cvtisr.sk TP10 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne /Fakulta zdravotníctva Zasadacia miestnosť FZ J14, Fakulta zdravotníctva TnUAD, UL. L. Novomeského 11, 911 08, Trenčín
TnUAD rektorát, VILA - B 102, TN TELE-101 cvti101@tp.cvtisr.sk TP10 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne / Rektorát VILA - B 102 (budova 8), Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50, Trenčín
SAV Kongresové centrum, Smolenice  TELE-102 cvti102@tp.cvtisr.sk TP10 Kongresové centrum SAV Smolenice   Zámocká 18, Smolenice, 919 04, 1.posch. Knižnica
UCM FMK, miestnosť 117/b, TN TELE-103 cvti103@tp.cvtisr.sk TP10 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/ Fakulta masmediálnej komunikácie  Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, 117/b 
UCM FF, miestnosť 207a, TN TELE-104 cvti104@tp.cvtisr.sk TP10 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta  Filozofická fakulta UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, miestnosť č. 207 a
UCM FF, miestnosť S2.3, TN TELE-105 cvti105@tp.cvtisr.sk TP10 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta  Filozofická fakulta UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, miestnosť S2.3.
AOS multimediálna miestnosť 102, budova 7, LM TELE-106 cvti106@tp.cvtisr.sk TP10 AOS Liptovský Mikuláš 6 Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, budova 7, multimediálna miestnosť 102
KU sieň rektorov/zasadačka 3.05, RK TELE-107 cvti107@tp.cvtisr.sk TP10 Katolícka univerzita, rektorát Hrabovská cesta 1A, 03401 Ružomberok, Sieň rektorov / zasadacia miestnosť č.3,05, 3.posch.
UNIZA EF, blok C/D, miestnosť ND117, ŽA TELE-108 cvti108@tp.cvtisr.sk TP10 Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta  Univerzitná 1, Žilina,  Blok C/D, ND117 1. Posch.
UNIZA FRI, budova A, miestnosť A101, ŽA TELE-109 cvti109@tp.cvtisr.sk TP10 Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky  Fakulta riadenia a informatiky, budova A, miestnosť A101, prvé poschodie, Veľký diel, 01026 Žilina (pri VUD Žilina)
UNIZA FPEDAS, Univerzitná 1, miestnosť NF09, ŽA TELE-110 cvti110@tp.cvtisr.sk TP10 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  Univerzitná 1, 010 26 Žilina, 0. poschodie, NF09
UNIZA AE, miestnosť AE307, ŽA TELE-111 cvti111@tp.cvtisr.sk TP10 Žilinská univerzita v Žiline/Stavebná fakulta  AE, Univerzitná 8215/1, Žilina, 3. poschodie, AE307, 
UNIZA rektorát, miestnosť AA306, ŽA TELE-112 cvti112@tp.cvtisr.sk TP10 Žilinská univerzita v Žiline  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, rektorát, miestnosť AA306
UNIZA SjF, Univerzitná 1, miestnosť NA205, ŽA TELE-113 cvti113@tp.cvtisr.sk TP10 Žilinská univerzita v Žiline/Strojnícka fakulta  NA, Univerzitná 8215/1, Žilina, 2. poschodie, NA205, 
UNIZA FRI, budova A, miestnosť RC1, ŽA TELE-114 cvti114@tp.cvtisr.sk TP10 Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky  Fakulta riadenia a informatiky, budova A, miestnosť RC1, Veľký diel, 01026 Žilina (pri VUD Žilina)
UNIZA FBI, miestnosť FA116, ŽA TELE-115 cvti115@tp.cvtisr.sk TP10 Žilinská univerzita v Žiline / Fakulta bezpečnostného inžinierstva ul.1.mája, miestnosť FA116
UVP blok A, miestnosť 5.08, ŽA TELE-116 cvti116@tp.cvtisr.sk TP10 Žilinská univerzita v Žiline / Univerzitný vedecký park Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, UVP blok A, 5. posch., miestnosť 5.08
UK IIUM, miesnosť CH2-117, BA TELE-117 cvti117@tp.cvtisr.sk TP10 Prírodovedecká fakulta UK, Inkubátor inovatívnych učiteľov, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4 CH2-117
VUS miestnosť 103, BB TELE-118 cvti118@tp.cvtisr.sk TP10 Výskumný ústav spojov, n.o.  Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica, 1.posch, č.dv. 103
TRUNI Videokonf.miestnosť, Hornopotočná 23, TN TELE-119 cvti119@tp.cvtisr.sk TP10 Trnavská univerzita Trnava, rektorát Hornopotočná 23, Trnava, rektorát, 1. posch, videokonf. miestnosť
UNIZA Výskumné centrum, miestnosť 5.16, ŽA TELE-120 cvti120@tp.cvtisr.sk TP10 Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum ŽU  Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum ŽU, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, 5 NP – Nadzemné podlažie, miestnosť 5.16
CVTI SR PCM NTI CVTI SR, KE TELE-121 cvti121@tp.cvtisr.sk TP10 Centrum vedecko-technických informácií SR Němcovej 5, 04200, Košice, Pracovisko centrálneho manažmentu NTI
TUKE UVP Technicom, zasadačka 001 TELE-122 cvti122@tp.cvtisr.sk TP10 TUKE Košice, UVP Technicom Letná 9, UVP Technicom, zasadačka 001
UK IIUM, miesnosť B1-319, BA TELE-123 cvti123@tp.cvtisr.sk TP06 Prírodovedecká fakulta UK, Inkubátor inovatívnych učiteľov, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4 B1-319
MŠVVŠ zasadačka, Stromová 1, BA TELE-124 cvti124@tp.cvtisr.sk TP06 MŠVVŠ Stromova 1, / 3.poschodie / zasadačka 
MHSR m.č.108, Mlynské nivy 44/a ​ TELE-125 cvti125@tp.cvtisr.sk TP06 Ministerstvo hospodárstva SR m.č.108, Mlynské nivy 44/a ​, Bratislava
SAV Ústredná knižnica, BA  TELE-126 cvti126@tp.cvtisr.sk TP06 Ústredná knižnica SAV  Klemensova 19, Bratislava, prízemie
SAV Malé kongresové centrum - VEDA, BA TELE-127 cvti127@tp.cvtisr.sk TP06 Malé kongresové centrum SAV - VEDA vydavateľstvo SAV Štefániková 3, Bratislava
SAV zasadačka snemu, Štefánikova 49, BA TELE-128 cvti128@tp.cvtisr.sk TP06 SAV - zasadačka snemu Štefániková 49, Bratislava
SAV THS USV, zasadačka, BA TELE-129 cvti129@tp.cvtisr.sk TP06 THS USV SAV Klemensova 19, Bratislava - zasadačka posch.5;
SAV SAV - Pavilón materiálových vied, miestnosť 19, BA TELE-130 cvti130@tp.cvtisr.sk TP06 SAV - Pavilón materiálových vied Dúbravská cesta č.9, Bratislava, prízemie, č.dv.19
SAV Virologický ústav, miestnosť 153, BA TELE-131 cvti131@tp.cvtisr.sk TP06 Virologický ústav SAV  Dúbravská cesta 9, Bratislava, 1. p., miestnosť č. 153 
STU Zasadačka rektorátu STU, BA TELE-132 cvti132@tp.cvtisr.sk TP06 Rektorát STU Vazovova 5, poch. 3, Bratislava
SZU zasadačka, Limbová 12, miestnosť 12, BA TELE-133 cvti133@tp.cvtisr.sk TP06 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Bratislava, Limbová 12, 833 03, Zasadačka 12
UK UNB Antolska, zasadačka Kliniky ORL, m. 542, BA TELE-134 cvti134@tp.cvtisr.sk TP06 Nemocnica sv. C a M, Antolská 11, 851 07 Bratislava UNB Antolska (Petrzalka) - zasadacka Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, Antolská 11, 5. Poschodie, blok B, č.dv. 542
UK Nemocnica Ružinov, 5. interná kl., BA TELE-135 cvti135@tp.cvtisr.sk TP06 Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6,826 06 Bratislava 5. Int. Kl. (prednosta prof. Payer)
AU rektorát, zasadačka 002, BB TELE-136 cvti136@tp.cvtisr.sk TP06 Akadémia umení v Banskej Bystrici, rektorát Kollárova 22, Banská Bystrica, prízemie, zasadačka č.002
SAV Ústav ekológie lesa SAV, miestnosť 215, ZV TELE-137 cvti137@tp.cvtisr.sk TP06 Ústav ekológie lesa SAV Štúrova 2, Zvolen, 2.posch., č.m. 215
SZU Fakulta zdravotníctva, blok A, zasadačka, BB TELE-138 cvti138@tp.cvtisr.sk TP06 Fakulta zdravotníctva SZU Blok A, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica, 2 posch., zasadačka dekanátu
TUZVO CIT, zasadačka riaditeľa, ZV TELE-139 cvti139@tp.cvtisr.sk TP06 Rektorát Technickej univerzity Zvolen, Centrum informačných technológií ul.T.G.Masaryka 20, Zvolen, prízemie, zasadačka riaditeľa CIT
VŠMU FTF, miestnosť prodekanov 118, BA TELE-140 cvti140@tp.cvtisr.sk TP06 Filmová a televízna fakulta VŠMU Svoradova 2, 813 01 Bratislava, 1.posch., č.dv.118, miestnosť prodekanov
TUKE kancelária rektora, Letná 9, KE TELE-141 cvti141@tp.cvtisr.sk TP06 TU Košice Letná 9, Košice, kancelária rektora
TUKE UVT, Němcovej 3, KE TELE-142 cvti142@tp.cvtisr.sk TP06 TU Košice UVT, Vedecká kaviareň
TUKE Letecká Fakulta, Rampová 7, KE TELE-143 cvti143@tp.cvtisr.sk TP06 TU Košice Rampová 7, Budova 11 LF, zasadačka.
CVTI PCM NTI CVTI SR, KE TELE-144 cvti144@tp.cvtisr.sk TP06 Centrálny manažment a podpora Letná 9, kancelária č. 8, priestory UCITT
UVLF Pavilón 3C, miestnosť 413, KE TELE-145 cvti145@tp.cvtisr.sk TP06 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského č.73, Košice - pavilón 36, Farmácia, č.dv.413
UVLF Pavilón chem. disciplín, KE TELE-146 cvti146@tp.cvtisr.sk TP06 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č.73, Košice - Pavilón chemických disciplín
UPJŠ zasadačka, Šrobárová 2, KE TELE-147 cvti147@tp.cvtisr.sk TP06 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / Prírodovedecká fakulta  Šrobárová 2, 2. poschodie, zasadacia miestnosť
SAV Archeologický ústav SAV , miestnosť 2032, NR TELE-148 cvti148@tp.cvtisr.sk TP06 Archeologický ústav SAV  Akademická 2, Nitra, blok B, 2. posch., č. , dv. 2032
SPU TF, pavilón M, NR TELE-149 cvti149@tp.cvtisr.sk TP06 SPU Nitra, Technická fakulta  Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, pavilón M, 4. poschodie
SPU FBP, zasadačka, ŠD A. Bernoláka, PO TELE-150 cvti150@tp.cvtisr.sk TP06 Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre zasadačka dekanátu FBP, ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra, Prízemie, vchod z Akademickej ulice
UNIPO FŠ, dekanát, miestnosť 409, PO TELE-151 cvti151@tp.cvtisr.sk TP06 Prešovská univerzita v Prešove/Fakulta športu  ul. 17. novembra 15, Prešov, Dekanát č.409
UNIPO PBF, dekanát, miestnosť 6, PO TELE-152 cvti152@tp.cvtisr.sk TP06 Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove  Dekanát, Masarykova 15, Prešov, č.m. 6, prízemie
SAV Biotechnologické laboratória SAV, Šariššské Michaľany, miestnosť B2.16a TELE-153 cvti153@tp.cvtisr.sk TP06 Virologický ústav SAV , Biotechnologické laboratóra Šarišské Michaľany Jarková 17, Šarišské MIchaľany, zasadačka B2.16a
TnUAD FPT, zasadačka D 327, Púchov TELE-154 cvti154@tp.cvtisr.sk TP06 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne /Fakulta priemyselných technológií  Zasadacia miestnosť D 327, Fakulta priemyselných technológií v Púchove TnUAD, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov 
TnUAD Katedra politológie, zasadačka 212, TN TELE-155 cvti155@tp.cvtisr.sk TP06 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 1, Trenčín, celouniverzitné pracovisko - katedra politológie, zasadacia miestnosť č.212, budova B
KU Teologická fakulta KU - Košice TELE-156 cvti156@tp.cvtisr.sk TP06 Katolícka univerzita, Teologická fakulta  Hlavná 89, Košice, konferenčná miestnosť 1.posch.
UNIZA FBI, 1. mája, miestnosť FA 130, ŽA TELE-157 cvti157@tp.cvtisr.sk TP06 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva / Pracovisko výskumu bezpečnosti Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Ulica. 1., mája, 010 01 Žilina, FA 130
UNIZA EF, Univerzitná 1, miestnosť AB 117, ŽA TELE-158 cvti158@tp.cvtisr.sk TP06 Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity  ul.Univerzitná . 8215/1, 010 26 Žilina, AB 117  (1. posch.)
UNIZA UVP, Univerzitná 1, miestnosť 5.08, ŽA TELE-159 cvti159@tp.cvtisr.sk TP06 Žilinská univerzita v Žiline / Univerzitný vedecký park Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, UVP blok B, 5. posch., miestnosť 5.08
UK UK - II. Rádiologická klinika, Heydukova 10, S309, BA TELE-160 cvti160@tp.cvtisr.sk TP06 Univerzita Komenského - II. Rádiologická klinika, Heydukova 10, BA II. Rádiologická klinika (prednostka prof. Lehotska), Heydukova 10, 812 50 Bratislava, Blok S, 3.poschodie, seminárna miestnosť S309
UK DFNsP, Klinika detskej neurológie, knižnica, BA TELE-161 cvti161@tp.cvtisr.sk TP06 Detská fakultná nemocnica, Limbová 1, 833 40 Bratislava Klinika detskej neurológie (prednosta doc. Sykora) , 7.posch., knižnica
UVP UK kancelária riaditeľa, Mlynská dolina, BA TELE-162 cvti162@tp.cvtisr.sk TP06 Univerzitný vedecký park UK Mlynská dolina, Bratislava 4, 5NP, kancelária riaditeľa
CVTI Lamačská cesta 8/A, miestnosť 401, BA TELE-163 cvti163@tp.cvtisr.sk TP02 Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A Bratislava   4.p , cd 401
UK UK , Inkubátor PFUK TELE-164 cvti164@tp.cvtisr.sk TP02 Prírodovedecká fakulta UK, Inkubátor inovatívnych učiteľov, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4 Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, miestnosť IIU PFUK
SAV Úrad SAV, Štefánikova 49, zasadačka 11A, BA TELE-165 cvti165@tp.cvtisr.sk TP02 Slovenská akadémia vied Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava, zasadačka č.dv.11A
SAV Ústav ekológie lesa SAV, vedúci pracoviska, NR TELE-166 cvti166@tp.cvtisr.sk TP02 Ústav ekológie lesa SAV, detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Vieska nad Žitavou 178, kancelária vedúcej pracoviska
SAV Archeologický ústav SAV, vedúci pracoviska, NR TELE-167 cvti167@tp.cvtisr.sk TP02 Archeologický ústav SAV, detaš.pracovisko Nitra-Martinský vrch detaš.pracovisko Nitra-Martinský vrch, kancelária vedúceho pracoviska
SAV Výpočtové stredisko SAV, knižnica č. 3, BA TELE-168 cvti168@tp.cvtisr.sk TP02 Výpočtové stredisko SAV Dúbravská cesta 9,  845 35 Bratislava Miestnosť: Knižnica č.dv. 3
SAV Ústav polymérov SAV, miestnosť 108, BA TELE-169 cvti169@tp.cvtisr.sk TP02 Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied  Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava, 1. Posch., c.dv. 108
UK XAVER, zasadačka rektorátu, Badín TELE-170 cvti170@tp.cvtisr.sk TP02 Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne Banská 28, 976 32 Badín, zasadačka rektorátu, prízemie
CVTI SR PCM NTI CVTI SR, KE TELE-171 cvti171@tp.cvtisr.sk TP02 Centrum vedecko-technických informácií SR Němcovej 5, 04200, Košice, Pracovisko centrálneho manažmentu NTI
SAV PROMATECH, miestnosť 213, KE TELE-172 cvti172@tp.cvtisr.sk TP02 Ústav materiálového výskumu SAV  Budova PROMATECH, Watsonova 47, Košice, 1.poschodie, miestnosť 213
TUKE kancelária prorektora, L9A, miestnosť 116, KE TELE-173 cvti173@tp.cvtisr.sk TP02  TU Košice, rektorát Letná 9, Košice, miestnost 116 (Budova L9A), kancelária prorektora
TUKE kancelária prorektora, L9A, miestnosť 109, KE TELE-174 cvti174@tp.cvtisr.sk TP02  TU Košice, rektorát Letná 9, Košice, miestnost 109 (Budova L9A), kancelária prorektora
TUKE Tuke - personalne zariadenie TELE-175 cvti175@tp.cvtisr.sk TP02  TU Košice, rektorát Letná 9, Košice, miestnost 118 (Budova L9A), kancelária prorektora
TUKE KPI FEI TUKE VideoLab CNL TELE-176 cvti176@tp.cvtisr.sk TP02  TU Košice, rektorát Letná 9, Košice, (Budova L9B - 5.posch - VideoLab B521
UPJŠ rektorát, Šrobárová 2, miestnosť 131, KE TELE-177 cvti177@tp.cvtisr.sk TP02 UPJŠ Košice, rektorát Šrobárová 2, Košice, prízemie, č.dv.131
UPJŠ UFV, Jesenná 5, KE TELE-178 cvti178@tp.cvtisr.sk TP02 UPJŠ Košice, Ústav fyzikálnych vied Jesenná 5, Košice, prízemie, knižnica
SPU kancelária rektora, Pav. AE, NR TELE-179 cvti179@tp.cvtisr.sk TP02 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  Nitra, Tr. A.Hlinku 2, SPU, Pav. AE, 2.posch. miestnosť rektora 
SAV Astronomický ústav SAV, Stará Lesná TELE-180 cvti180@tp.cvtisr.sk TP02 Astronomický ústav SAV; Stará Lesná, Tatranská Lomnica Astronomický ústav SAV; Stará Lesná,059 60 Tatranská Lomnica, kancelária
TnUAD zasadačka rektora, budova A, TN TELE-181 cvti181@tp.cvtisr.sk TP02 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne / Rektorát Zasadacia miestnosť rektora č. 2 (budova A), Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2,911 50, Trenčín
AOS kancelária rektora, Budova 1, miestnosť 212B, LM TELE-182 cvti182@tp.cvtisr.sk TP02 AOS Liptovský Mikuláš 6 Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, budova 1 (veliteľská budova), kancelária rektora 212B
UNIZA SjF, Univerzitná 1, miestnosť NA202, ŽA TELE-183 cvti183@tp.cvtisr.sk TP02 Žilinská univerzita v Žiline/Strojnícka fakulta  NA, Univerzitná 8215/1, Žilina, 2. poschodie, dekan, kancelária NA202
UNIZA rektorát, Univerzitná 1, miestnosť AA308, ŽA TELE-184 cvti184@tp.cvtisr.sk TP02 Žilinská univerzita v Žiline  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, rektorát, miestnosť AA308
UNIZA rektorát, Univerzitná 1, miestnosť AA322, ŽA TELE-185 cvti185@tp.cvtisr.sk TP02 Žilinská univerzita v Žiline  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, rektorát, Kancelária AA322
UNIZA FRI, budova A, miestnosť A103, ŽA TELE-186 cvti186@tp.cvtisr.sk TP02 Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky   Fakulta riadenia a informatiky, budova A, miestnosť A103, prvé poschodie, Veľký diel, 01026 Žilina  (pri VUD Žilina)
UNIZA SvF, Univerzitná 1, miestnosť AE318, ŽA TELE-187 cvti187@tp.cvtisr.sk TP02 Žilinská univerzita v Žiline/Stavebná fakulta AE, Univerzitná 8215/1, Žilina, 3. poschodie, AE312
UNIZA FBI, 1. mája, miestnosť FA209, ŽA TELE-188 cvti188@tp.cvtisr.sk TP02 Žilinská univerzita v Žiline/Fakulta bezpečnostného inžinierstva / Dekan FBI Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Ulica 1.mája, 010 01 Žilina, FA 209
UNIZA UVP, Univerzitná 1, ŽA TELE-189 cvti189@tp.cvtisr.sk TP02 Univerzitný vedecký park ŽU Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, UVP blok A, 5. posch., miestnosť 5.09
UNIZA FPEDAS, Univerzitná 1, miestnosť NF242, ŽA TELE-190 cvti190@tp.cvtisr.sk TP02  Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  Univerzitná 1, 010 26 Žilina, 2. poschodie, NF242
UNIZA rektorát, Univerzitná 1, miestnosť AA319, ŽA TELE-191 cvti191@tp.cvtisr.sk TP02 Žilinská univerzita v Žiline, rektorát Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, rektorát, Kancelária AA319
UNIZA UIKT, blok HB, miestnosť 67, ŽA TELE-192 cvti192@tp.cvtisr.sk TP02 Žilinská univerzita v Žiline /UIKT Univerzitná, blok HB, miestnosť č.67, 010 26 Žilina (pri novej menze)
CVTI PCM, Technologické priestory TUKE, KE TELE-193 cvti193@tp.cvtisr.sk SX80 Centrálny manažment a podpora Letná 9, Technologické priestory UCITT
UKBA rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, BA TELE-500 cvti500@tp.cvtisr.sk Cisco CTS3010 Rektorát UK Šafárikovo námestie 6 818 06 Bratislava 16
STU STU rektorát, Vazovova 5, BA, miestnosť A118 TELE-501 cvti501@tp.cvtisr.sk Cisco CTS3010 Rektorát STU STU rektorát, Vazovova 5, BA, miestnosť A118, prízemie
STU Materialovotechnologická fakulta, TT TELE-502 cvti502@tp.cvtisr.sk CTS1100 Materialovotechnologická fakulta v Trnave Paulínska 16, 91724 Trnava
UCM Bučianskej 4/A, miestnosť 335, TT TELE-503 cvti503@tp.cvtisr.sk CTS1300 Centrum informačno-komunikačných technológií Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
SPU FEM Cisco Telepresence miestnosť, NR TELE-504 cvti504@tp.cvtisr.sk CTS1300 Fakulta ekonomiky a manažmentu Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
UVLF UVLF Rektorát, KE TELE-505 cvti505@tp.cvtisr.sk CTS1300 Rektorát UVLF Komenského 73, Košice
UK JFMED, rektorát, MT TELE-506 cvti506@tp.cvtisr.sk Tandberg 6000 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine dekanát, Malá hora 10701/4A, 036 01 Martin
TUKE miestnosť B521, KPI, KE TELE-507 cvti507@tp.cvtisr.sk LifeSize Express Katedra počítačov a informatiky, FEI Letná 9, 042 00 Košice
TUKE miestnosť A512, KPI, KE TELE-508 cvti508@tp.cvtisr.sk LifeSize Express Katedra počítačov a informatiky, FEI Letná 9, 042 00 Košice
UK JFMED, dekanát, MT TELE-509 cvti509@tp.cvtisr.sk EX90 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine dekanát, Malá hora 10701/4A, 036 01 Martin
UK JFMED, dekanát, MT TELE-510 cvti510@tp.cvtisr.sk C60 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine dekanát, Malá hora 10701/4A, 036 01 Martin
MŠVVŠ Výskumná agentúra (OPVAI) - Hanulová, BA msvvas@opvai.sk msvvas@opvai.sk CISCO IX5200 MŠVVŠ Výskumná agentúra, Hanulova 5/B, Bratislava
TUKE TUKE - Telepresence miestnost 7000@tuke.sk 7000@tuke.sk Cisco CTS3010 Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice
STU STU FEI - Ilkovičova 3, BA TELE-05 cvti05@tp.cvtisr.sk Cisco CTS3010 Slovenská technická univerzita - FEI Ilkovičova 3 - Blok T, 1. poschodie, m. 128