Záujem o teleprezentačné zariadenia infraštruktúry NTI