Živé vysielania Košického ekonomického fóra

Na KEF prednášajú a diskutujú významné slovenské osobnosti ekonomického života, ktoré pôsobia resp. sú úspešné aj v zahraničí. V predchádzajúcich mesiacoch sa do série verejných prednášok a diskusií zapojili napríklad pán Jozef Makúch z NBS, Ľuboš Pástor z University of Chicago, Jarko Fidrmuc z Zeppelin University, atď.

Posledným príspevkom v rámci Košického ekonomického fóra bola pani Brigita Schmögnerová s prednáškou na tému: Od zlatého štandardu cez lokálne a paralelné meny k „sovereign money“, ktorej záznam živého vysielania je dostupný v archíve NTI