Živé vysielanie Kick off meeting národneho projektu IT Akadémia

IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie pripraví mladých ľudí na potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na profesie v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií (IKT). Dnes tento národný projekt slávnostne odštartoval na tzv. „Kick off meeting-u“ v Bratislave.

ko1

ko2

Záznam živého vysielania realizovaného prostredníctvom NTI je dostupný v archíve NTI