Živé vysielanie štartu národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Slovensko sa zapojilo do celoeurópskej siete národných koalícii pre digitálne zručnosti a povolania.Spolu 21 signatárov dnes podpísalo memorandum, ktorým sa na Slovensku zakladá Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Spájať má parterov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora. Cieľom bude podpora zvyšovania kvalifikácie, či rekvalifikácia pracovnej sily v oblasti digitálnych zručností.Digitálna koalícia vznikla z popudu Európskej komisie. Tá žiadala všetky členské štáty, aby do polovice roka 2017 predstavili národné digitálne stratégie a pre ich implementáciu vytvorili aj združenia vo forme národných koalícií.

Záznam živého vysielania podujatia je dostupný v archíve NTI